Løb

Løbskalender

Planlægningen af løb foregår normalt i oktober – december og den færdige løbskalender offentliggøres så af DASU i december eller januar. Du er som kører ikke forpligtet til at deltage i alle løbsweekender, men hvis man vil have en chance i det samlede mesterskab vil det nok være nødvendigt.

Tilmelding

For at deltage i en løbsweekend skal man ca. 2 – 4 uger før tilmelde sig på et særligt tilmeldingsskema som udsendes af den arrangerende klub/løbsarrangør.

Det er vigtigt at indsende tilmeldingen inden tidsfristen ellers pålægges man et gebyr på normalt kr. 500,- og man risikerer evt. ikke at komme med hvis der er for mange tilmeldte. Det er meget vigtigt at du får bilen tilmeldt rigtigt, dvs. samme tal, nr, eller model som der fremgår af din vognbog.

Tillægsregler og slutinstruktion

Sammen med tilmeldingsskemaet har du også brug for “Tillægsregler” som indeholder div. oplysninger om f.eks. tilmeldingsprocedure, banens længde og indretning, antal klasser til løbet, antal omgange pr. heat samt foreløbig program for afviklingen.

Ca. en uge før løbet modtager du en “Slutinstruktion” (også som bekræftelse på at du er tilmeldt) som indeholder de sidste praktiske oplysninger om løbsarrangementet, herunder også evt. ændringer i tidsplanen. (du kan også ved ankomst til banen få ændringer til tidsplanen).

Ankomst til banen

Når du ankommer til banen henvender du dig i informationsbygningen/vognen som står ved indgangsporten, her får du på nogle baner (Jyllandsringen og Padborg Park) udleveret en kuvert med billetter, program og din anmeldelsesblanket. På Ring Djursland er der samme tid/sted “licens kontrol” (se herunder). Du får samme sted anvisninger om hvor du kan stille din bil/telt.

Licens- og teknisk kontrol

I løbsweekenden skal du inden første træning/tidtagning igennem både licenskontrol og teknisk kontrol. Licenskontrollen foregår normalt i banens sekretariat og her skal du medbringe din anmeldelsesblanket og din kørerlicens (+ anmelderlicens hvis du har en anmelder på tilmeldingen). Når dine papirer er godkendt får du en seddel du skal aflevere til den efterfølgende tekniske kontrol.

Teknisk kontrol er en kontrol af din bil og dit personlige udstyr. Kontrollen fortages af banens kontrollanter. Normalt foregår kontrollen i et dertil indrettet telt, hvis placering står i de papirer du får tilsendt.

Når din bil og udstyr er godkendt får du en mærkat på forruden i bilen som viser at bilen er godkendt og må køre på banen.

Afvikling

Løbsarrangementet afvikles efter den udleverede tidsplan og her er det vigtigt at du kører frem til pitten for at gøre klar til at køre på banen ca. 10 – 15 min. før du skal på banen til træning, tidtagning og heat.

Træning: flere klasser kører normalt 20 min træning lørdag morgen/formiddag.
Her kan du prøve banen af, tjekke bilens opsætning (undervogn, dæktryk mv.) og sikre at bilen er klar til tidtagning.

Tidtagning: der køres normalt 20 min. tidtagning.

Dine mekanikere kan under tidtagningen følge med i tiderne på TV skærme der er opstillet i pitten, og ca. 10 – 15 min. efter tidtagningen kan der i sekretariatet hentes resultatlister med det samlede resultat.

Heat: Når du kører frem til startgritten står der dit startnummer (bilens nr.) på den plads hvor du skal starte.
Dine mekanikere kan under heatet følge med i tiderne/placeringerne på TV skærme der er opstillet i pitten, og ca. 10 – 15 min. efter heatet kan der i sekretariatet hentes resultatlister med det samlede resultat.

Udtagelse til efterkontrol

Efter hver tidtagning og heat bliver der udtaget et antal biler til vejning og mekanisk kontrol.

Bilerne bliver udtaget tilfældigt efter en plan dommerne har, og du får besked af officials ved udkørsel fra banen hvis du/din bil er udtaget til kontrol.