Regler for Ladies Cup

Ret enkle – du skal være kvinde. Alle uanset alder er velkommen – bare du er minimum 14 år.

Udrag fra Yokohama 1600 Challenges sportslige reglement:

Der køres om en Ladies Cup. For at denne cup skal oprettes, skal der minimum være 3 tilmeldte kvinder til 1600 Challenge senest 1. april i indeværende år. For at deltage i Rookie, Oldboys og/eller Ladies mesterskaberne, skal man pr. mail, eller via hjemmesiden give besked om dette. Dette skal ske til kørerforeningen senest ugen før det skal gælde fra.


De 4 mesterskaber afvikles uafhængig af hinanden.

Der gives følgende point i Ladies Cup. Alle point tæller og der kan ikke ”smides væk”.
1. plads = 10 point
2. plads = 8 point
3. plads = 6 point
4. plads = 5 point
5. plads = 4 point
6. plads = 3 point
7. plads = 2 point
8. plads = 1 point